Spotkanie dla organizacji pozarządowych ws. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I RÓWNEGO TRAKTOWANIA oraz WOJEWODA ŁÓDZKI

Zapraszają organizacje pozarządowe z terenu województwa łódzkiego na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom finansowania inicjatyw obywatelskich z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Program spotkania:
1. Przedstawienie założeń oraz zasad uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku – przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
2. Dyskusja 13 marca 2018 r. o godz. 10.00
(Rejestracja od godziny 9.30)
Czas trwania: ok. 2 godz.
Duża Sala Obrad Rady Miejskiej w Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104
Parking od strony Pl. Komuny Paryskiej
Prosimy o potwierdzenie udziału do 11 marca 2018 r. Osoba do kontaktu:
Pani Magdalena Żółtaszek-Mikina magdalena.zoltaszek-mikina@lodz.uw.gov.pl; tel. 42 664 10 94, Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=