Zaproszenie dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Rzgów

Szanowni Państwo,
Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego do udziału w operacji „LOKALNIE, REGIONALNIE I TRADYCYJNIE - WIEM CO ZJEM", realizowanej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Tradycyjnego.

Dla uczestników operacji przewidziane jest DWUDNIOWE, BEZPŁATNE SZKOLENIE WRAZ Z WARSZTATEM KULINARNYM w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Międzyzdrojach w następujących terminach:

10-11.05.2018R. dla KGW z województwa dolnośląskiego (10 osób)

12-13.06.2018 R. dla KGW z województwa kujawsko-pomorskiego i podlaskiego (12 osób)

14-15.06. 2018 R. dla KGW z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego (12 osób)

26-27.06.2018 R. dla KGW z województwa lubelskiego i podkarpackiego (12 osób)

28-29.06.2018 R. dla KGW z województwa śląskiego i łódzkiego (12 osób)

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu unijnych i krajowych systemów jakości żywności. Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę nt. dziedzictwa kulinarnego swojego regionu, dowiedzą się, jak wyszukiwać, identyfikować i promować lokalne i regionalne produkty, jak funkcjonują krótkie łańcuchy żywności oraz wymienią się swoimi doświadczeniami w zakresie przygotowywania lokalnych produktów. Poznają również możliwości legalnej sprzedaży lokalnej żywności w ramach sprzedaży i dostaw bezpośrednich, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) i działalności Marginalnej Lokalnej i
Ograniczonej (MOL). Poruszona zostanie również tematyka żywienia funkcjonalnego i wykorzystania w nim lokalnych zasobów kulinarnych. Warsztaty kulinarne poprowadzą znani szefowie kuchni.

Do udziału w operacji należy zgłosić się, wypełniając formularz
zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie:
http://www.efrwp.pl/news/show/416/zaproszenie-do-udzialu-w-operacji-lokalnie-regionalnie-i-tradycyjnie-wiem-co-zjem
w terminie do DNIA 24 KWIETNIA 2018 ROKU.

Formularz może zostać przesłany w formie skanu na adres mailowy:
ekozdron@efrwp.com.pl lub faxem na nr 22 620 90 93 lub pocztą
tradycyjną na adres:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

ul. Miedziana 3A

00-814 Warszawa

z dopiskiem: warsztaty kulinarne.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=