Gmina Rzgów realizuje projekt pt.: „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców”Gmina Rzgów realizuje projekt pt.:

„Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Projekt realizowany jest od 01 lipca 2021 r. do 31 stycznia 2023 r.


Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na utrzymanie zatrudnienia 14 osób z terenu Gminy Rzgów, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez utworzenie 14 miejsc opieki w formie instytucjonalnej (żłobek) od 01.07.2021 roku do 31.01.2022 roku oraz zapewnienie 24 miesięcy bieżącego funkcjonowania, w okresie od 01.02.2022 roku do 31.01.2023 roku. Lokalizacja projektu:  Rzgów ul. Letniskowa 6.
 
Wartość projektu: 447 993,28 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 407 575,28 zł
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=