Złożenie i zaakceptowanie ósmego wniosku o płatność

W dniu 14 sierpnia 2019r Gmina Rzgów złożyła ósmy wniosek o płatność, z wnioskowaniem o zwrot wydatków, kwota kosztów kwalifikowanych 2 743 841,48 zł, wnioskowane dofinansowanie 2 332 265,25 zł, złożony wniosek ma charakter sprawozdawczy i refundacyjny. Został on zaakceptowany przez Urzad Marszałkowski w dniu 3 września2019r. Wnioskowane dofinansowanie wpłynęło na rachunek urzędu w dniu 17 września 2019r

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=