Złożenie i zaakceptowanie szóstego wniosku o płatność

W dniu 15 lutego 2019r Gmina Rzgów złożyła szósty wniosek o płatność, z wnioskowaniem o zwrot wydatków, kwota kosztów kwalifikowanych 3867161,18 zł, wnioskowane dofinansowanie 3287087,00 zł, złożony wniosek ma charakter sprawozdawczy i refundacyjny. Został on zaakceptowany przez Urzad Marszałkowski w dniu 1 sierpnia 2019r. Wnioskowane dofinansowanie wpłynęło na rachunek urzędu w dniu 19 sierpnia 2019r

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=