Zakończenie rzeczowej realizacji projektu

W dniu 30 września 2019r zgodnie z założonym harmonogramem i podpisaną z wykonawcą umową zakończyła się rzeczowa realizacja inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Rzgowie. Inwestycja umożliwi odbiór i oczyszczenie zwiększonej ilości dopływających do oczyszczalni ścieków, jako efekt  rozbudowy sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej na terenie Gminy Rzgów w miejscowościach Starowa Góra i Gadka Stara. Ostateczne odbiory inwestycji, decyzje i pozwolenia administracyjne oraz ostateczne finansowe zakończenie inwestycji planowane jest do końca bieżącego roku.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=