Złożenie i zaakceptowanie dziesiatego wniosku o płatność


W dniu 2 września 2019r Gmina Rzgów złożyła dziesiąty wniosek o płatność, z wnioskowaniem o zwrot wydatków, kwota kosztów kwalifikowanych 980875,26 zł, wnioskowane dofinansowanie 833743,95 zł, złożony wniosek ma charakter sprawozdawczy i refundacyjny. Został on zaakceptowany przez Urzad Marszałkowski w dniu 3 stycznia 2020r. Wnioskowane dofinansowanie wpłynęło na rachunek urzędu w dniu 17 stycznia 2020r.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=