Złożenie i zaakceptowanie dziewiątego wniosku o płatność

W dniu 3 czerwca 2019r Gmina Rzgów złożyła dziewiąty wniosek o płatność, z wnioskowaniem o zwrot wydatków, kwota kosztów kwalifikowanych 2095949,48 zł, wnioskowane dofinansowanie 1781557,02 zł, złożony wniosek ma charakter sprawozdawczy i refundacyjny. Został on zaakceptowany przez Urzad Marszałkowski w dniu 30 września 2019 r. Wnioskowane dofinansowanie wpłynęło na rachunek urzędu w dniu 14 października 2019r.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=