Ruszył nabór wniosków w Konkursie LPM PROGRAM MIKRODZIAŁAŃ DLA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW VII EDYCJA W GMINIE RZGÓW 2023


 
RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE LPM: PROGRAM MIKRODZIAŁAŃ DLA AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW VII EDYCJA W GMINIE RZGÓW 2023O JAKIE GRANTY MOŻEMY APLIKOWAĆ?
W ramach LPM: Program Mikrodziałań Dla Aktywnych Mieszkańców VII Edycja w Gminie Rzgów 2023 grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe mogą starać się o środki na wsparcie inicjatyw na rzecz Gminy Rzgów i jego mieszkańców w wysokości od 2 500,00 zł  
do 3 500,00 zł (na inicjatywy grup nieformalnych i ngo) 
do 4 000,00 zł (dla młodych organizacji pozarządowych)

JAKIE INICJATYWY MOŻNA PODEJMOWAĆ?
Projekty powinny obejmować działania, inicjatywy, wydarzenia realizowane na terenie Gminy Rzgów oraz na rzecz gminy i jej mieszkańców dotyczące m.in. rozwoju aktywności
lokalnej i promocji gminy.

DLA KOGO KONKURS?
Udział w konkursie mogą wziąć: 
grupy mieszkańców (grupy nieformalne) 
organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z dn. 24.04.2003 r., działające na terenie gminy Rzgów i na rzecz jego mieszkańców, a szczególnie młode organizacje pozarządowe (wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o rocznym przychodzie za poprzedni rok nie przekraczającym 30 tys. zł).  

CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ:  24.05.2023 r. do 15.11.2023 r. 

JAK ZDOBYĆ GRANT?
Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wnioski na inicjatywę należy wypełnić wyłącznie w generatorze ofert. Szczegółowe  informacje o konkursie znajdą Państwo w dokumentach do pobrania zamieszczonych na stronie opus.org.pl w zakładce Konkursy

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od dnia ogłoszenia konkursu
do 28.04.2023 r. do godz. 16.00

Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów operatora programu - Centrum OPUS 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=