Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta

"Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"


Odcinek 1

Opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. 

Odcinek 2

O prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 

 

Odcinek 3

O prawie pacjenta do dokumentacji medycznej.
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=