Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim


W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II, Gmina Rzgów uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim”.

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejącej drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą m.in. oświetleniem ulicznym. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej, co będzie sprzyjać rozwojowi gospodarczemu, turystycznemu i społecznemu regionu. Poprawa nawierzchni zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego, zminimalizuje ryzyko wypadków, uszkodzeń pojazdów, a także skróci czas podróży.

Wartość dofinansowania: 4 370 000,00 zł
Wartość inwestycji: 6 872 745,31 zł
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=