Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie

 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I, Gmina Rzgów uzyskała dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa ul. Wąwozowej w Rzgowie”.

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej przewiduje się wykonanie m.in. robót rozbiórkowych, nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni o długości ok. 254 m. W ramach zadania wykonany zostanie chodnik, zjazdy z kostki brukowej, kanalizacja deszczowa wraz z wypustami deszczowymi, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie uliczne.

Wartość dofinansowania: 1 425 000,00 zł
Wartość inwestycji: 1 927 637,55 zł
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=