Akademia Liderów Województwa Łódzkiego

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zapraszają do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego", który realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Rekrutacja do projektu trwa do 7 lutego 2023 r.
Celem Akademii Liderów Województwa Łódzkiego jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji, służącej przygotowaniu uczestników projektu do pełnienia funkcji liderów w samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych oraz społecznościach lokalnych.

Projekt, który potrwa od 4 marca 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.,  ma charakter bezpłatny i  adresowany jest do osób w przedziale wiekowym 18-30 lat (w szczególności młodych radnych, studentów, uczniów, członków młodzieżowych rad jednostek samorządu terytorialnego oraz młodzieży zaangażowanej w działalność organizacji pozarządowych).  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie  www.nist.gov.pl w zakładce „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego".

Agnieszka Hermel
Kierownik zespołu do spraw realizacji projektów, analiz i działalności wydawniczej
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
ul. Zielona 18, 90-601 Łódź
tel. +48 500 165 787
https://www.nist.gov.pl/  | agnieszka.hermel@nist.gov.pl
https://e-sluzba.nist.gov.pl/
https://e-szkolenia.nist.gov.pl/

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=