Zamknij komunikaty

Ciężka scania zasili OSP Rzgów

Burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, prezes OSP Rzgów druh Stanisław Gajdzicki oraz dh Kamil Muras, skarbnik jednostki podpisali w ratuszu umowę dotacyjną na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzgów. W podpisaniu dokumentu uczestniczyli również: Ewa Pytka, sekretarz gminy Rzgów, Miron Ossowski – kierownik Referatu Rozwoju i Współpracy Społecznej i Dorota Szafrańska, współpracująca na co dzień ze strażami pożarnymi
Jeżeli chodzi o zakup, to oferta dotyczy samochodu scania P 460 4x4. Koszt całkowity to: 1 milion 307 490 tysięcy złotych, z czego:
- 300 tysięcy złotych to dofinansowanie z Komendy Głównej PSP
- 200 tys. zł. to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
- 807 tysięcy 490  zł to środki pochodzące z budżetu gminy Rzgów.
Pojazd, który planuje się zakupić będzie spełniał wymagania  polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.
 
Cechy pojazdu:
 
1. Napęd na obydwie osie.
2. Liczba miejsc łącznie z kierowcą – 6 ( w układzie 1+1+4).
3. Pojemność zbiornika wody o poj. min.  – 7000 litrów.
4. Pojemność zbiornika środka pianotwórczego – pojemności min. 10 procent pojemności zbiornika wody.
5. Autopompa dwuzakresowa (min. 5200 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa oraz 390 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa).
6. Ręczny dozownik środka pianotwórczego w autopompie.
7. Linia szybkiego natarcia – min. 60 m na zwijadle
8. Działko wodno-pianowe o regulowanej wysokości i regulowanym kształcie strumienia.
9. Obrotowy maszt oświetleniowy.
10. Wyciągarka o napędzie elektrycznym.

W przygotowaniu jest umowa zakupu, która będzie zrealizowana do końca roku. Dostawcą będzie Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. to firma rodzinna założona w 1992 roku. Od początku swojej działalności skupia się na produkcji pojazdów specjalnych. Obecnie największą część wyrobów stanowią pojazdy pożarnicze, które razem z pojazdami wojskowymi stanowią 95 procent produkcji. Rocznie, fabrykę opuszcza ponad 200 pojazdów pożarniczych. Montaż odbywa się w nowoczesnym zakładzie w Bielsku – Białej, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE).

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Fot. nr 1 Dorota Szafrańska
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=