Nowa scania nareszcie w OSP Rzgów

W piątek wieczorem, 17 marca 2023 roku z całym malowniczym ceremoniałem powitano najnowocześniejszy wóz strażacki OSP Rzgów. Przyjechał on na końcu kolumny wozów honorowej asysty OSP ze Rzgowa i Starej Gadki. Na ostatnim odcinku w mieście, wozy jechały z włączonymi klaksonami i pulsującymi światłami od centrum Rzgowa. Przed jednostką powitała ich syrena z remizy oraz zapalone race, trzymane przez ochotników strażaków.
Jeżeli chodzi o historyczny zakup pod względem wartości i możliwości ratowniczych, to gminę broni teraz przed pożarami oraz innymi zagrożeniami scania P 460 4x4. Koszt całkowity to: 1 milion 307 490 tysięcy złotych, z czego:
- 300 tysięcy złotych to dofinansowanie z Komendy Głównej PSP
- 200 tys. zł. to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
- 807 tysięcy 490  zł to środki pochodzące z budżetu gminy Rzgów.

Cechy pojazdu:

 1. Napęd na obydwie osie.
2. Liczba miejsc łącznie z kierowcą – 6 (w układzie 1+1+4).
3. Pojemność zbiornika wody o poj. min.  – 7000 litrów.
4. Pojemność zbiornika środka pianotwórczego – pojemności min. 10 procent pojemności zbiornika wody.
5. Autopompa dwuzakresowa (min. 5200 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa oraz 390 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa).
6. Ręczny dozownik środka pianotwórczego w autopompie.
7. Linia szybkiego natarcia – min. 60 m na zwijadle
8. Działko wodno-pianowe o regulowanej wysokości i regulowanym kształcie strumienia.
9. Obrotowy maszt oświetleniowy.
10. Wyciągarka o napędzie elektrycznym.

Dostawcą był Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. To firma rodzinna założona w 1992 roku. Od początku swojej działalności skupia się na produkcji pojazdów specjalnych. Obecnie największą część wyrobów stanowią pojazdy pożarnicze, które razem z pojazdami wojskowymi stanowią 95 procent produkcji. Rocznie, fabrykę opuszcza ponad 200 pojazdów pożarniczych. Montaż odbywa się w nowoczesnym zakładzie w Bielsku – Białej, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE).

W powitaniu wozu wzięło udział prawie stu strażaków z rodzinami, wielu druhen i druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pań z Koła Gospodyń Wiejskich, burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, Radosław Pełka – przewodniczący Rady Miejskiej z grupą radnych, dh Stanisław Gajdzicki – prezes OSP Rzgów, dh Dariusz Krzewiński - prezes ZOSP w gminie i powiecie oraz wikary dh Jakub Hejduk, od trzech tygodni w straży, po raz pierwszy założył mundur strażacki w piątek.

Tekst i fot. Włodzimierz Kupisz
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=