OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

Do pobrania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=