Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=