Projekty realizowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska w Łodzi. Zakres prac obejmował m.in. utwardzenie terenu, zakup i montaż ławek, stołów, gier interaktywnych, domku dla owadów, kompostownika. W ramach zadania powstała strefa ogrodu uprawnego, służąca do przeprowadzania zajęć praktycznych, strefa roślin trawiastych i miododajnych, herbarium, strefa drzew i krzewów leśnych, zawierająca nasadzenia drzew liściastych i iglastych. Na terenie zamontowane zostało odgrodzenie panelowe wraz z furtką i bramą. Na terenie utworzonego punktu dydaktycznego odbywają się zajęcia lekcyjne dla wszystkich klas uczęszczających do szkoły podstawowej, z przedmiotów takich jak: biologia, technika, przyroda, matematyka, geografia, język polski, fizyka, edukacja wczesnoszkolna.
Wartość zadania: 100 216,63 zł
Dofinansowanie w formie dotacji: 60 000,00 zł

www.wfosigw.lodz.pl                                                                  


Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 25/OZ/D/2024 w formie dotacji, zawartej w dniu 22.01.2024r. roku na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2023 roku” Otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania – 53.284,67 zł brutto

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 38.684,00 zł netto
Środki budżetu Gminy – 10.653,65 zł netto


Zakres robót obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania: Zadanie realizowane było na terenie gminy Rzgów. Wyroby zawierające azbest usunięte zostały z 28 nieruchomości-posesji w ilości 74,35 Mg.

Realizacja zadania od 03.07.2023 r. do 14.11.2023 r.


www.zainwestujwekologie.pl


 
Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 264/OZ/D/2022 w formie dotacji,  na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2022 roku” otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – do kwoty 40.914,00  zł
nie więcej niż 90 % wartości kosztu całkowitego zadania

Zakres robót  będzie obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania: Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Rzgów.

Realizacja zadania od 28.03.2022r. do 30.11.2022r.


www.zainwestujwekologie.pl


 
Gmina Rzgów informuje, że otrzymała dofinansowanie na inwestycję: „Budowa kanalizacji na ulicy Wierzbowej w Starowej Górze”  zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 501/OW/D/2021 w formie dotacji, zawartej w dniu 08-12-2021 r.  Całkowita wartość dofinansowania – 70 810,00 zł brutto w tym: dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 28 324 zł netto, pożyczka 42 486,00 zł. Zakres robót będzie obejmował budowę kanalizacji podciśnieniowej na wskazanej ulicy.
Realizacja zadania od 01.07.2022 r. do 30.11.2022 r.www.zainwestujwekologie.pl


Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 501/OW/D/2021 w formie dotacji, zawartej w dniu 08.12.2021r. roku na realizację zadania pn. „Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów” otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszt całkowity zadania – 470.500,00 zł brutto w tym:
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 195.000,00 zł netto, Środki mieszkańców Gminy Rzgów – 275.500,00 zł brutto
Zakres robót będzie obejmował instalację przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Rzgów.
Realizacja zadania od 08.12.2021 r. do 30.11.2022 r.www.zainwestujwekeologie.pl


Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 264/OZ/D/2022 w formie dotacji, zawartej w dniu 22.07.2022r. roku na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2022 roku” Otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania – 45.518,08 zł brutto

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 35.492,00 zł netto
Środki budżetu Gminy – 6.654,37 zł netto


Zakres robót obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania: Zadanie realizowane było na terenie gminy Rzgów. Wyroby zawierające azbest usunięte zostały z 33 nieruchomości-posesji w ilości 66,39 Mg.

Realizacja zadania od 13.06.2022r. do 18.11.2022r.


www.zainwestujwekologie.pl


 
Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 264/OZ/D/2022 w formie dotacji,  na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2022 roku” otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – do kwoty 40.914,00  zł
nie więcej niż 90 % wartości kosztu całkowitego zadania

Zakres robót  będzie obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania: Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Rzgów.

Realizacja zadania od 28.03.2022r. do 30.11.2022r.


www.zainwestujwekologie.pl


 
Gmina Rzgów informuje, że otrzymała dofinansowanie na inwestycję: „Budowa kanalizacji na ulicy Wierzbowej w Starowej Górze”  zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 501/OW/D/2021 w formie dotacji, zawartej w dniu 08-12-2021 r.  Całkowita wartość dofinansowania – 70 810,00 zł brutto w tym: dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 28 324 zł netto, pożyczka 42 486,00 zł. Zakres robót będzie obejmował budowę kanalizacji podciśnieniowej na wskazanej ulicy.
Realizacja zadania od 01.07.2022 r. do 30.11.2022 r.www.zainwestujwekologie.pl


Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 501/OW/D/2021 w formie dotacji, zawartej w dniu 08.12.2021r. roku na realizację zadania pn. „Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów” otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszt całkowity zadania – 470.500,00 zł brutto w tym:
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 195.000,00 zł netto, Środki mieszkańców Gminy Rzgów – 275.500,00 zł brutto
Zakres robót będzie obejmował instalację przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Rzgów.
Realizacja zadania od 08.12.2021 r. do 30.11.2022 r.www.zainwestujwekeologie.pl

Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 179/OZ/D/2021 w formie dotacji, zawartej w dniu 22.07.2021r. roku na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2021 roku” Otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania – 69.759,97 zł brutto w tym:

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 50.334,00 zł netto Środki budżetu Gminy – 14.258,57 zł netto


Zakres robót obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania:
Zadanie realizowane było na terenie gminy Rzgów.
Wyroby zawierające azbest usunięte zostały z 49 nieruchomości-posesji w ilości 110,480 Mg.

Realizacja zadania od 06.05.2021r. do 30.11.2021r.


www.zainwestujwekeologie.plGmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 497/OA/D/2021, zawartej w dniu 18 listopada 2021 r. roku na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, modernizacja wentylacji i instalacja pompy ciepła w szkole podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie”, otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania – 225 090,00 zł brutto w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 142 590,00 zł Środki budżetu Gminy – 82 500,00 zł Zakres robót obejmował: instalację paneli fotowoltaicznych, modernizacje wentylacji oraz instalację pompy ciepła w budynku edukacyjnym w Kalinie.

Realizacja zadania od 29.06.2021r. do 14.09.2021r.


www.zainwestujwekeologie.plGmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr U20021/17105 o umorzenie, zawartej w dniu 19 sierpnia 2020 r. roku na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze, gmina Rzgów” otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania – 974 900,00 zł brutto w tym:
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 458 662,00 zł Środki budżetu Gminy – 516 238,00 zł Zakres robót obejmował: budowę sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej, wraz z monitoringiem sieci.

Realizacja zadania od 31.08.2021r. do 17.12.2021r.


www.zainwestujwekeologie.plGmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 143/OW/PD/2021, zawartej w dniu 12.08.2021 r. roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji na ulicy Nadrzecznej w Rzgowie” otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania – 51 291,00 zł brutto w tym:
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja 8 278,00, pożyczka 19 316,00zł Środki budżetu Gminy – 3 683,23 zł Zakres robót obejmował: budowę sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej, wraz z monitoringiem sieci.

Realizacja zadania do 30.11.2021r.www.zainwestujwekologie.plGmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 374/OZ/D/2020 w formie dotacji, zawartej w dniu 29.10.2020 r. roku na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2020 roku” Otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania – 43 590,69 zł brutto
w tym:

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 31 645,00 zł netto
Środki budżetu Gminy – 8 716,75 zł netto

Zakres robót obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania: Zadanie realizowane było na terenie gminy Rzgów.
Wyroby zawierające azbest usunięte zostały z 30 nieruchomości-posesji
w ilości 72,513 Mg.
Realizacja zadania od 04.05.2020r. do 19.11.2020r.

Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Łodzi
Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 160/OZ/D/2019 w formie dotacji, zawartej w dniu 19.08.2019r. roku na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2019 roku”
Otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszt całkowity zadania – 58 604,46 zł brutto
w tym:
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 48 836,00 zł netto
Środki budżetu Gminy – 5 427,39 zł netto
Zakres robót obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania: Zadanie realizowane było na terenie gminy Rzgów.
Wyroby zawierające azbest usunięte zostały z 51 nieruchomości-posesji
w ilości 101,565 Mg.
Realizacja zadania od 08.05.2019 r. do 08.11.2019 r.
Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Łodzi
Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 341/OZ/D/2018 w formie dotacji, zawartej w dniu 08.10.2018r. roku na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2018 roku”
Otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszt całkowity zadania – 72 322,12 zł netto
w tym:
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 65 088,00 zł netto
Środki budżetu Gminy – 7 234,12 zł netto
Zakres robót obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania: Zadanie realizowane było na terenie gminy Rzgów.
Wyroby zawierające azbest usunięte zostały z 92 nieruchomości-posesji
w ilości 190,180 Mg.
Realizacja zadania od 10.04.2018 r. do 26.11.2018 r.

www.zainwestujwekologie.plGmina Rzgów realizuje projekt pn: „Dotacja na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów”, który polega na wymianie na przyjazne dla środowiska źródeł ciepła w budynkach mieszkańców zamieszkujących na terenie Gminy Rzgów. Inwestycja jest realizowana od dnia 4 października 2018r do dnia 30 września 2019r z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Planowane koszty całkowite inwestycji 1 771 006,28 zł, w tym środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynoszą 766 381,00 zł. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Rzgów.

www.zainwestujwekologie.plProjekt „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzgowie przy ul. Górnej gm. Rzgów” był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na rozbudowie możliwości dostarczania odpowiedniej jakości wody przez stację uzdatniania wody i dostosowania jej do aktualnych potrzeb odbiorców.

www.zainwestujwekologie.pl

wartość ogólna zadania brutto: 2398500,00 zł
wysokość środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:  pożyczka 1.150.333,00 złZadanie dotyczące opracowania i sporządzenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów na lata 2017-2032” jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na stworzeniu gminnego Programu, który  umożliwi wyeliminowanie azbestu z użytkowania oraz usunięcie z miejsc tymczasowego magazynowania i ich unieszkodliwienia.
Wartość ogólna zadania: 21.524,00 zł.
Wysokość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 10.762,00 zł.Zadanie dotyczące opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów” jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na przeprowadzeniu oceny struktury emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy i przedsięwzięcie działań zmierzających do zmiany źródeł energii i skutecznej redukcji tych gazów.
 

www.zainwestujwekologie.pl

Wartość ogólna zadania: 14.760,00 zł.
Wysokość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 7.380,00 zł.Projekt „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, gmina Rzgów – modernizacja hydroforni w Grodzisku” był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na rozbudowie mozliwości dostarczania odpowiedniej jakosci wody przez stację uzasdaniania wody i dostosowania jej do aktualnych potrzeb miejscowości.

www.zainwestujwekologie.pl
Wartość ogólna zadania; 1363449,65 zł.
Wysokość środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:  pożyczka 1.175.090,00 zł.Utworzenie ekopracowni w: Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie i Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Nasza Eko - pracownia". Dofinansowanie obu zadań w kwocie razem 66 460 zł. Koszt całkowity  obu zadań: 89 121,80 zł.

www.zainwestujwekologie.pl
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, gmina Rzgów – modernizacja hydroforni w Grodzisku, inwestycja wartości całkowitej 1363449,65 zł, wnioskowana wysokość pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 1175090,00 zł. Inwestycja została zakończona w maju 2016 r. Gmina otrzymała z WFOŚiGW w Łodzi umożenie wskazanej pożyczki w kwocie 587545,00zł. Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, zrealizowana została z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na rozbudowie obiektu i dostosowania jej możliwości technologicznych w zakresie uzdatniania i dostarczania do sieci wody do aktualnych potrzeb miejscowości.


www.zainwestujwekologie.plRealizacja projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
Gmina Rzgów zrealizowana projekt w ramach Rządowego Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", który dotyczy rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Projekt polegał na zakupie po konsultacja z gronem pedagogicznym i rodzicami uczniów nowości wydawniczych, książek do przyszkolnej biblioteki w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie, Tadzin 24, 95-030 Rzgów. Koszt całkowity projektu: 5000,00 zł, w tym publiczny wkład krajowy 4000,00 zł.PROJEKT „AKTYWNA TABLICA”
Gmina Rzgów zrealizowana projekt w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Projekt został zrealizowany w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie, Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie.
Produkty projektu w postaci tablic interaktywnych zainstalowano w następujących pracowniach: Szkoła Podstawowa w Guzewie: w pracowni matematycznej oraz sali edukacji wczesnoszkolnej, Szkoła Podstawowa w Kalinie: w dwóch salach lekcyjnych: nauki języka angielskiego oraz historyczno – geograficznej.
Koszt realizacji całości projektu: 34500,00 zł, w tym wsparcie z publicznych środków krajowych 27 600,00 zł

 
W latach 2014/2015 przeprowadzono termomodernizację przedszkola w Rzgowie, zadanie wartości 180 tys. zł współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl

W 2015 r. wyremontowano hydrofornię w Grodzisku. Ta inwestycja wartości 1 mln 350 tys. zł była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl
W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 16 X 2015 r. otwarto ekopracownię, na której wyposażenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczył 30 tysięcy złotych (koszt łączny pracowni wyniósł 36,6 tys. zł).

www.zainwestujwekologie.pl

Gmina Rzgów zrealizowała projekt pt: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Mikołaja Reja w Rzgowie wraz z odtworzeniem nawierzchni. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Przyrodniczej w Konstantynie w gminie Rzgów" z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Środki na realizacje projektu zostały przeznaczone z umorzenia pożyczki udzielonej na zadanie pt: "Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze".
Koszt inwestycji brutto 313064,52 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 182000,00 zł


www.zainwestujwekologie.plProjekty kanalizacji w Starowej Górze, a także dla Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa – 261,4 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plProjekt kanalizacji dla ulic Hetmańskiej i Stropowej w Starowej Górze – 21 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ks. Załuski w Rzgowie – 89,5 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plWykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla gminy -147,4 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plPrzyłączenie dodatkowych studzienek do kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce – 23,9 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plZakup zatapialnej pompy wraz ze sterownikami dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  - 20,5 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plZakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie - 28 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plWniesienie wkładu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Rzgowie - 100 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plWykonanie 244 metrów bieżących wodociągu o średnicy 16 cm w Konstantynie w ul. Przyrodniczej kosztem 28,9 tys. zł

www.zainwestujwekologie.pl„Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze” zrealizowana została z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, forma finansowania pożyczka wysokość pożyczki 400000,00 zł

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=