Projekty realizowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 264/OZ/D/2022 w formie dotacji,  na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2022 roku” otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – do kwoty 40.914,00  zł
nie więcej niż 90 % wartości kosztu całkowitego zadania

Zakres robót  będzie obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania: Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy Rzgów.

Realizacja zadania od 28.03.2022r. do 30.11.2022r.


www.zainwestujwekologie.pl


 
Gmina Rzgów informuje, że otrzymała dofinansowanie na inwestycję: „Budowa kanalizacji na ulicy Wierzbowej w Starowej Górze”  zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr ……………../2022 w formie dotacji, zawartej w dniu …………… 2022r. Koszt całkowity zadania – 70810,00 zł brutto w tym: dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 28 324 zł netto, pożyczka 42486,00 zł. Zakres robót będzie obejmował budowę kanalizacji podciśnieniowej na wskazanej ulicy.
Realizacja zadania od 01.07.2022 r. do 30.11.2022 r.www.zainwestujwekologie.plGmina Rzgów informuje, że otrzymała dofinansowanie na inwestycję: „Budowa kanalizacji na ulicy Kamiennej w Rzgowie”  zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr ……………../2022 w formie dotacji, zawartej w dniu …………… 2022r. Koszt całkowity zadania – 70810,00 zł brutto w tym: dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 28 324 zł netto, pożyczka 42486,00 zł. Zakres robót będzie obejmował budowę kanalizacji podciśnieniowej na wskazanej ulicy.
Realizacja zadania od 01.07.2022 r. do 30.11.2022 r.www.zainwestujwekologie.plGmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 501/OW/D/2021 w formie dotacji, zawartej w dniu 08.12.2021r. roku na realizację zadania pn. „Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców Gminy Rzgów” otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszt całkowity zadania – 470.500,00 zł brutto w tym:
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 195.000,00 zł netto, Środki mieszkańców Gminy Rzgów – 275.500,00 zł brutto
Zakres robót będzie obejmował instalację przydomowych oczyszczalni ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Rzgów.
Realizacja zadania od 08.12.2021 r. do 30.11.2022 r.www.zainwestujwekeologie.pl

Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 179/OZ/D/2021 w formie dotacji, zawartej w dniu 22.07.2021r. roku na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2021 roku” Otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania – 69.759,97 zł brutto w tym:

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 50.334,00 zł netto Środki budżetu Gminy – 14.258,57 zł netto


Zakres robót obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania:
Zadanie realizowane było na terenie gminy Rzgów.
Wyroby zawierające azbest usunięte zostały z 49 nieruchomości-posesji w ilości 110,480 Mg.

Realizacja zadania od 06.05.2021r. do 30.11.2021r.


www.zainwestujwekeologie.plGmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 497/OA/D/2021, zawartej w dniu 18 listopada 2021 r. roku na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, modernizacja wentylacji i instalacja pompy ciepła w szkole podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie”, otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania – 225 090,00 zł brutto w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 142 590,00 zł Środki budżetu Gminy – 82 500,00 zł Zakres robót obejmował: instalację paneli fotowoltaicznych, modernizacje wentylacji oraz instalację pompy ciepła w budynku edukacyjnym w Kalinie.

Realizacja zadania od 29.06.2021r. do 14.09.2021r.


www.zainwestujwekeologie.plGmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr U20021/17105 o umorzenie, zawartej w dniu 19 sierpnia 2020 r. roku na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtowskiej w Starowej Górze, gmina Rzgów” otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania – 974 900,00 zł brutto w tym:
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 458 662,00 zł Środki budżetu Gminy – 516 238,00 zł Zakres robót obejmował: budowę sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej, wraz z monitoringiem sieci.

Realizacja zadania od 31.08.2021r. do 17.12.2021r.


www.zainwestujwekeologie.plGmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 143/OW/PD/2021, zawartej w dniu 12.08.2021 r. roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji na ulicy Nadrzecznej w Rzgowie” otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania – 51 291,00 zł brutto w tym:
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja 8 278,00, pożyczka 19 316,00zł Środki budżetu Gminy – 3 683,23 zł Zakres robót obejmował: budowę sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej, wraz z monitoringiem sieci.

Realizacja zadania do 30.11.2021r.www.zainwestujwekologie.plGmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 374/OZ/D/2020 w formie dotacji, zawartej w dniu 29.10.2020 r. roku na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2020 roku” Otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania – 43 590,69 zł brutto
w tym:

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 31 645,00 zł netto
Środki budżetu Gminy – 8 716,75 zł netto

Zakres robót obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania: Zadanie realizowane było na terenie gminy Rzgów.
Wyroby zawierające azbest usunięte zostały z 30 nieruchomości-posesji
w ilości 72,513 Mg.
Realizacja zadania od 04.05.2020r. do 19.11.2020r.

Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Łodzi
Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 160/OZ/D/2019 w formie dotacji, zawartej w dniu 19.08.2019r. roku na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2019 roku”
Otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszt całkowity zadania – 58 604,46 zł brutto
w tym:
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 48 836,00 zł netto
Środki budżetu Gminy – 5 427,39 zł netto
Zakres robót obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania: Zadanie realizowane było na terenie gminy Rzgów.
Wyroby zawierające azbest usunięte zostały z 51 nieruchomości-posesji
w ilości 101,565 Mg.
Realizacja zadania od 08.05.2019 r. do 08.11.2019 r.
Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Łodzi
Gmina Rzgów informuje, że zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 341/OZ/D/2018 w formie dotacji, zawartej w dniu 08.10.2018r. roku na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów w 2018 roku”
Otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszt całkowity zadania – 72 322,12 zł netto
w tym:
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 65 088,00 zł netto
Środki budżetu Gminy – 7 234,12 zł netto
Zakres robót obejmował:
- demontaż,
- przygotowanie do transportu,
- transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych.

Lokalizacja zadania: Zadanie realizowane było na terenie gminy Rzgów.
Wyroby zawierające azbest usunięte zostały z 92 nieruchomości-posesji
w ilości 190,180 Mg.
Realizacja zadania od 10.04.2018 r. do 26.11.2018 r.

www.zainwestujwekologie.plGmina Rzgów realizuje projekt pn: „Dotacja na wymianę źródeł ciepła w Gminie Rzgów”, który polega na wymianie na przyjazne dla środowiska źródeł ciepła w budynkach mieszkańców zamieszkujących na terenie Gminy Rzgów. Inwestycja jest realizowana od dnia 4 października 2018r do dnia 30 września 2019r z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Planowane koszty całkowite inwestycji 1 771 006,28 zł, w tym środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynoszą 766 381,00 zł. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Rzgów.

www.zainwestujwekologie.plProjekt „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzgowie przy ul. Górnej gm. Rzgów” był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na rozbudowie możliwości dostarczania odpowiedniej jakości wody przez stację uzdatniania wody i dostosowania jej do aktualnych potrzeb odbiorców.

www.zainwestujwekologie.pl

wartość ogólna zadania brutto: 2398500,00 zł
wysokość środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:  pożyczka 1.150.333,00 złZadanie dotyczące opracowania i sporządzenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów na lata 2017-2032” jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na stworzeniu gminnego Programu, który  umożliwi wyeliminowanie azbestu z użytkowania oraz usunięcie z miejsc tymczasowego magazynowania i ich unieszkodliwienia.
Wartość ogólna zadania: 21.524,00 zł.
Wysokość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 10.762,00 zł.Zadanie dotyczące opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów” jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na przeprowadzeniu oceny struktury emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy i przedsięwzięcie działań zmierzających do zmiany źródeł energii i skutecznej redukcji tych gazów.
 

www.zainwestujwekologie.pl

Wartość ogólna zadania: 14.760,00 zł.
Wysokość dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 7.380,00 zł.Projekt „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, gmina Rzgów – modernizacja hydroforni w Grodzisku” był współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na rozbudowie mozliwości dostarczania odpowiedniej jakosci wody przez stację uzasdaniania wody i dostosowania jej do aktualnych potrzeb miejscowości.

www.zainwestujwekologie.pl
Wartość ogólna zadania; 1363449,65 zł.
Wysokość środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:  pożyczka 1.175.090,00 zł.Utworzenie ekopracowni w: Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Rzgowie i Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Nasza Eko - pracownia". Dofinansowanie obu zadań w kwocie razem 66 460 zł. Koszt całkowity  obu zadań: 89 121,80 zł.

www.zainwestujwekologie.pl
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, gmina Rzgów – modernizacja hydroforni w Grodzisku, inwestycja wartości całkowitej 1363449,65 zł, wnioskowana wysokość pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 1175090,00 zł. Inwestycja została zakończona w maju 2016 r. Gmina otrzymała z WFOŚiGW w Łodzi umożenie wskazanej pożyczki w kwocie 587545,00zł. Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Grodzisko, zrealizowana została z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt polega na rozbudowie obiektu i dostosowania jej możliwości technologicznych w zakresie uzdatniania i dostarczania do sieci wody do aktualnych potrzeb miejscowości.


www.zainwestujwekologie.plRealizacja projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
Gmina Rzgów zrealizowana projekt w ramach Rządowego Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", który dotyczy rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspierania rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Projekt polegał na zakupie po konsultacja z gronem pedagogicznym i rodzicami uczniów nowości wydawniczych, książek do przyszkolnej biblioteki w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie, Tadzin 24, 95-030 Rzgów. Koszt całkowity projektu: 5000,00 zł, w tym publiczny wkład krajowy 4000,00 zł.PROJEKT „AKTYWNA TABLICA”
Gmina Rzgów zrealizowana projekt w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Projekt został zrealizowany w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie, Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie.
Produkty projektu w postaci tablic interaktywnych zainstalowano w następujących pracowniach: Szkoła Podstawowa w Guzewie: w pracowni matematycznej oraz sali edukacji wczesnoszkolnej, Szkoła Podstawowa w Kalinie: w dwóch salach lekcyjnych: nauki języka angielskiego oraz historyczno – geograficznej.
Koszt realizacji całości projektu: 34500,00 zł, w tym wsparcie z publicznych środków krajowych 27 600,00 zł

 
W latach 2014/2015 przeprowadzono termomodernizację przedszkola w Rzgowie, zadanie wartości 180 tys. zł współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl

W 2015 r. wyremontowano hydrofornię w Grodzisku. Ta inwestycja wartości 1 mln 350 tys. zł była współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl
W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie 16 X 2015 r. otwarto ekopracownię, na której wyposażenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczył 30 tysięcy złotych (koszt łączny pracowni wyniósł 36,6 tys. zł).

www.zainwestujwekologie.pl

Gmina Rzgów zrealizowała projekt pt: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Mikołaja Reja w Rzgowie wraz z odtworzeniem nawierzchni. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Przyrodniczej w Konstantynie w gminie Rzgów" z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Środki na realizacje projektu zostały przeznaczone z umorzenia pożyczki udzielonej na zadanie pt: "Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze".
Koszt inwestycji brutto 313064,52 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 182000,00 zł


www.zainwestujwekologie.plProjekty kanalizacji w Starowej Górze, a także dla Starej Gadki, Gospodarza i Rzgowa – 261,4 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plProjekt kanalizacji dla ulic Hetmańskiej i Stropowej w Starowej Górze – 21 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Ks. Załuski w Rzgowie – 89,5 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plWykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków dla gminy -147,4 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plPrzyłączenie dodatkowych studzienek do kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce – 23,9 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plZakup zatapialnej pompy wraz ze sterownikami dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  - 20,5 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plZakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie - 28 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plWniesienie wkładu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Rzgowie - 100 tys. zł

www.zainwestujwekologie.plWykonanie 244 metrów bieżących wodociągu o średnicy 16 cm w Konstantynie w ul. Przyrodniczej kosztem 28,9 tys. zł

www.zainwestujwekologie.pl„Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze” zrealizowana została z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, forma finansowania pożyczka wysokość pożyczki 400000,00 zł

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=