Podpisanie umowy o powierzenie grantu


Informuję, że Gmina Rzgów, zgodnie z wnioskiem złożonym 07.02.2022 r. i zaakceptowanym w dniu 02.03.2022 r., pozyskała środki w kwocie 100 000,00 zł na na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji Urzędu Gminy.
 
Z dniem 17 maja 2022 roku została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 4944/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
 
W ramach tych środków, zostanie przeprowadzona modernizacja istniejącej serwerowni m.in. zakupu nowego serwera, doposażenie sekretariatu w nowoczesny komputer i skaner dokumentów oraz zakup laptopów do pracy zdalnej. Dodatkowo zostanie przeprowadzony audyt cyberbezpieczeństwa.
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=