Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim

Zadanie pt. " Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bronisinie Dworskim" zostało zrealizowane w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru "Sołectwo na plus".
Umowa dotacji nr 479/RR/23. Wartość całkowita zadania 15 161,51  złotych. Wartość dofinansowania 12 000,00 złotych.
Projekt polegał na zakupie wyposażenia sali OSP m.in. przenośny sprzęt nagłaśniający, sprzęt multimedialny, sprzęt kuchenny oraz organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołecta Bronisin Dworski.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=