Doposażenie sali OSP- Kalinko jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa

Zadanie pt. "Doposażenie sali OSP- Kalinko jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa" zostało zrealizowane w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru "Sołectwo na plus".
Umowa dotacji nr 480/RR/23. Wartość całkowita zadania 16 840,00 złotych. Wartość dofinansowania 12 000,00 złotych.
Projekt polegał na zakupie wyposażenia sali OSP m.in. stołów oraz organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołecta Kalinka.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=