Gmina Rzgów beneficjentem projektu „Dostępny samorząd - granty”

W ramach naboru do projektu „Dostępny samorząd - granty” samorządy mogły składać wnioski o granty w wysokości do 100 tys. zł lub do 250 tys. zł na poprawę dostępności urzędów oraz jednostek im podległych, czyli przedszkoli, żłobków, szkół, domów kultury czy bibliotek. Na liście wniosków, które otrzymały grant znalazła się Gmina Rzgów, stając się beneficjentem "małego grantu" w wysokości 97 967,53 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności urzędu i jednostek organizacyjnych gminy Rzgów dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach zadania zaplanowano zakup pętli indukcyjnych, tyflomap oraz zestawu komputerowego z tabletami do obsługi wideotłumacza języka migowego.
Grant został przyznany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Jak informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogółem w ramach projektu przyznano dofinansowania dla 798 samorządów na łączną kwotę 100 804 225,70 zł. Z tego w kategorii „małego grantu” (100 tys. zł), którego beneficjentem jest Gmina Rzgów udzielonych zostanie 567 grantów na łączną kwotę 49 991 938,10 zł, natomiast w kategorii „dużego grantu” udzielonych zostanie 231 grantów na łączną kwotę 50 812 287,60 zł.
 
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=