Projekt pt: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w ramach istniejacego pasa drogowego w miejscowości Grodzisko (od drogi wojewódzkiej nr 714 do granic Rzgowa) - etap II.”Fundusz Dróg Samorządowych

Projekt pt: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w ramach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Grodzisko (od drogi wojewódzkiej nr 714 do granic Rzgowa) - etap II”

Celem projektu jest poprawa skomunikowania miejscowości Grodzisko z centrum Rzgowa i w dalszej kolejności z centrum handlowym PTAK
W ramach projektu realizowana będzie przebudowa jezdni z okrawężnikowaniem, nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem dla pieszych, przebudowę zjazdów i uzupełnianie rowów, całość prac mieści się w granicach pasa drogowego;
Grupy docelowe projektu do których jest kierowana inwestycja i które skorzystają na realizacji projektu to mieszkańcy miejscowości Grodzisko.
W efekcie realizacji projektu powstanie 598 mb drogi, ciągów pieszych, zjazdów do posesji, wyprofilowanie i utwardzenie rowów, odwodnienie ciągów pieszych i jezdnych, przebudowa istniejącego skrzyżowania oraz zbudowanie chodników.

Kwota udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 795488,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji  1 570 977,98 zł
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=